Friday, 1 December 2023

นาซ่าค้นพบสารอินทรีย์ในแถบไคเปอร์

ภาพ Public Domain
 
13 กุมภาพันธ์ 2020 นาซ่าเผยแพร่การค้นพบล่าสุดรวมถึงการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการมีส่วนผสมของสารอินทรีย์ที่เรียกว่า tholins บริเวณดาว 486958 Arrokoth และวัตถุทรานส์เนปจูนเนียนในแถบไคเปอร์ที่ยานสำรวจอวกาศนิวฮอไรซอนเยือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2019