Saturday, 10 June 2023

ใช้กราฟีนเพื่อผลิตอุปกรณ์เปล่งแสงสีน้ำเงินและขาวแบบอินทรีย์

การใช้กราฟีนทำขั้วแอโนดอุกรณ์เปล่งแสงอินทรีย์นั้นช่วยให้เราไม่ต้องอาศัยวัสดุจำพวก ITO แต่เนื่องจากกราฟีนมีค่า Work Function ที่ต่ำและค่าต้านทานไฟฟ้าสูงจึงเป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้งาน

นักวิจัย Shufen Chen กับทีมประสบความสำเร็จในการใช้กราฟีนเคลือบด้วยวัสดุ PSS และ PEDOT:PSS ในการผลิตอุปกรณ์เปล่งแสงสีน้ำเงินและขาวที่ความสว่างและประสิทธิภาพ 201.9 cd A−1 (76.1 lm W−1, 45.2%) และ326.5 cd A−1 (128.2 lm W−1, 99.5%) ตามลำดับ

ที่มา Nature