Tuesday, 21 May 2024

นักดาราศาสตร์ชาวจีนรายงานภาพความละเอียดสูงของลำดับดวงจันทร์ตก เป็นครั้งแรก

ภาพ CC-BY-SA 3.0
 
26 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020

นักดาราศาสตร์ชาวจีนรายงานภาพความละเอียดสูงของลำดับดวงจันทร์ตก
เป็นครั้งแรก จากการสำรวจของ Lunar Penetrating Radar (LPR) บนยาน Yutu-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Chang'e 4 ในขณะที่ศึกษาด้านไกลของดวงจันทร์