Saturday, 10 June 2023

ฟิล์มกราฟีนสำหรับสร้างความร้อนจากแสงอาทิตย์

ภาพ Swinburne University

นักวิจัยจาก Swinburne University of Technology ประสบความสำเร็จในการสร้างฟิล์มกราฟีนในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อนที่อุณหภูมิ 83 องศาเซลเซียสในสภาพแวดล้อมเปิด

ฟิล์มกราฟีนนี้เหมาะสำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อนเช่นใน
thermophotovoltaics, การเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืด และอุปกรณ์เปล่งแสง

Dr Keng-Te Lin ผู้นำทีมกล่าวว่า “วัสดุของเรามีศักยภาพสูงมากมีประสิทธิภาพในการแปลงแสงเป็นไอน้ำสูงถึง 96.2%”

ที่มา http://www.swinburne.edu.au/news/latest-news/2020/03/graphene-solar-heating-film-offers-new-opportunity-for-efficient-thermal-energy-harvesting.php