Tuesday, 21 May 2024

แบตเตอร์รี่โซเดียม โพแทสเซียม ไอออน

Roman R. Kapaev และทีมวิจัยสร้างแบตเตอร์รี่จากอัลลอยของโซเดียมและโพแทสเซียม กับขั้วบวกโพลีเมอร์ poly(N-phenyl-5,10-dihydrophenazine) โดยมีค่าความหนาแน่นพลังงานที่ 443 W h kg−1 ที่ความหนาแน่นกระแสคายประจุที่ 20 A g−1 นับเป็นการนำเทคโนโลยีเทียบเท่าตัวเก็บประจุยิ่งยวด และเมื่อใช้ขั้วบวกเป็น
poly(hexaazatrinaphthylene) สามารถใช้งานที่ 10,000 รอบโดยสูญเสียประจุเพียง 11%

ที่มา RSC